Còn mở

Replace text input in Indesign file.

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €29 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I want to replace the text in the current Indesign file of one product brochure. The orignal text is in Italian, which have to be replaced by English.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online