Đã hoàn thành

Do some inspections take photo and get information of a company.

Được trao cho:

ChinaSkywalker

My friend, I am ready for this job, look forward to working with you right away, thank you very much!

$150 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $153 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0