Đã đóng

Install Something at my Home

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £2333 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Take out old bathroom and take down old tiles on walls and floor. Fit new bath and show and tile bathroom. Will need to move some plumbing and plumb in washing machine , Build a cupboard.

Các kỹ năng được yêu cầu
Twickenham, United Kingdom

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online