Đã Đóng

Install Something at my Home

Take out old bathroom and take down old tiles on walls and floor. Fit new bath and show and tile bathroom. Will need to move some plumbing and plumb in washing machine , Build a cupboard.

Kỹ năng: Cài đặt

Địa điểm: Twickenham, United Kingdom

Xem thêm: install something home, need electrical engineer build, install sap home system, install vbadvanced need softwave, install openipmp, install revolution theme, directory plazza joomla install, install adobe fms linux, restore home backup, install youtube, install citrix

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #13115771

3 freelancer đang chào giá trung bình £2333 cho công việc này

liviutofan

Contact me to arange a meeting. Liviu 07449765104 - handyman. Plase text me and I will call you back.

£2500 GBP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rhardoud

A proposal has not yet been provided

£2000 GBP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sa5m

A proposal has not yet been provided

£2500 GBP trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0