Install Something at my Home

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

design and make 3d parts by help software such as catia. auto cad

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Tehran, Iran

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online