Đã Đóng

Install Something at my Home

Take out old bathroom and take down old tiles on walls and floor. Fit new bath and show and tile bathroom. Will need to move some plumbing and plumb in washing machine , Build a cupboard.

Kỹ năng: Cài đặt

Địa điểm: Twickenham, United Kingdom

Xem thêm: need electrical engineer build, install vbadvanced need softwave

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) KINNIYA, Sri Lanka

Mã Dự Án: #13117004

1 freelancer đang chào giá trung bình £1800 cho công việc này

rhardoud

A proposal has not yet been provided

£1800 GBP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0