Đã Đóng

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites.

Kỹ năng: Nhận diện khuôn mặt, Cài đặt

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14085976

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7777 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0