Đã đóng

Get an Business Owner's Policy Insurance

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $2 - $8 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Mô tả dự án

Hi,

Help get an Business Owners Package insurance for 1&2 million at reduced cost.

Present rates are high due to Excess Surplus Lines Carrier.

Experienced personnel located in USA Only

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online