Còn mở

Floorplan and Interior design drafting

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2278 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We require digitisation of dimensional floorplans for approx #20 studio and 1 bedroom apartments and interior design plans including 3D perspectives for approximately #10. Design plans to incorporate kitchen, cabinetry, bedroom, living and bathroom fixtures, fittings and furnishings.

Melbourne, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online