Đã đóng

Interior Design School

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $882 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

•Internal Verifiers (IV) should have an internal verification qualification or evidence of recent relevant experience. Suitable internal verification qualifications include:

o Level 4 Award in Internal Quality Assurance of Assessment Processes and Practice (QCF)

o Level 4 Certificate in Leading the Internal Quality Assurance of Assessment Processes and Practice (QCF)

o V1 Conduct Internal Quality Assurance of the Assessment Process

o D34 Internally Verify the Assessment Process

In addition, Assessors and Internal Verifiers must have:

• Extensive interior design experience and/or hold interior design qualifications

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online