Interior Design School

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

•Internal Verifiers (IV) should have an internal verification qualification or evidence of recent relevant experience. Suitable internal verification qualifications include:

o Level 4 Award in Internal Quality Assurance of Assessment Processes and Practice (QCF)

o Level 4 Certificate in Leading the Internal Quality Assurance of Assessment Processes and Practice (QCF)

o V1 Conduct Internal Quality Assurance of the Assessment Process

o D34 Internally Verify the Assessment Process

In addition, Assessors and Internal Verifiers must have:

• Extensive interior design experience and/or hold interior design qualifications

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online