Đã đóng

I would like to hire an Interior Designer

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $405 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I closed on a townhouse in Dec. I need some help decorating with what I have and if I need to purchase a couple of things then I will do that. I am most interested in the family room/dinning area, it's an open concept area. I need help deciding the best place to hang pictures, art, mirrors, clocks etc.... I want my home to look like a model home. I want a wow factor. I'm an not trying to spend a lot of money. I need to work with the items I have first. I lost my husband last year and I'm trying to start over in a new space.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online