Đã hoàn thành

Adwords 7 days management - According to daily task items

Dự án này đã kết thúc thành công bởi saurs0506 với giá $25 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Task to be done daily:

1. I will work on keywords that are more promising and with relatively low CPC.

2. I will regularly look for the search terms report and add new keywords and negative keywords in the account.

3. I will work on improving the quality score of the low quality score keywords by creating separate ad groups and relevant ads for them. I will create new Expanded Text Ads recently launched by Google.

4. I will also provide suggestions to you on improving the landing page experience and performance.

5. If needed, I can create separate landing pages for your site too on the basis of different ad groups with my paid Landing page service from Instapage, cost for it will be additional. Besides this regular A/B Testing will be done for the different ads and landing pages to increase the CTR and ROI and low down the CPC.

6. I will send weekly work done reports (including Analytics).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online