Đã đóng

Affiliate marketing executive for my cashback-coupons website and app

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $14 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Please read below description carefully before you bid and respond only if you have relevant experience.

My website/app is a cashback and coupons website similar to [url removed, login to view],[url removed, login to view],[url removed, login to view], coupondunia.in.

Basically this is an affiliate marketing website. My website and app are made only for Indian market.

My website site has Publisher accounts with affiliate networks like Vcommission,Admitad, CPALEAD, [url removed, login to view] etc. They provide me the affiliate product links and coupons for my website. I need one marketing person with internet and digital marketing experience who can help me in loading the coupons, products links to my website from those affiliate networks. The person is responsible to select the suitable advertiser companies and push their offers to my cashback website. Also follow the latest offers of Indian companies and collect their coupons and display them on my website. You have to promote my website and attract the users to come to my website and make good business.

The person has to work for me for few months on part time basis everyday. Will have to work with me closely to understand my needs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online