Đã đóng

Assist me with Bulk Marketing

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1025 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 HKD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I want to find someone help me promote my products, I have high quality power band and power strips

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online