Đã đóng

Assist me with Bulk Marketing for Instagram Company Profile

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £86 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Instagram Recruitment Specialist

Looking for Full-Time position for Hard-Working Candidate, who works fast and efficient.

Must have experience with Instagram & Social Media Marketing.

Please write good proposal.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online