Đã đóng

Build Links to my Website

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $61 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need to achieve local ranking - need good quality backlinks to my website from good Trust Flow and high Domain authority websites. Plz bid only if you can deliver and know the game. I am SEO professional myself- running short on time. If you can improve page ranking on google - you will have regular work and good pay.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online