Đã đóng

Build Links to my Website

Dự án này đã được trao cho navnatt với giá $100 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

Hi I need an SEO writing in Yoast to write key words with description. Key word will be given to make sure the website is seen on google analysis to make sure which key words are working.

Need to add a blog page to the website & when published all should be

running and nothing should be red .Its on word press the key words are there .

Also in the Analysis all should be good,

There are almost 17 to 19 key words sentences. Also want google plus icon working.

Need it asap.

website is [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online