Đã hoàn thành

Build Links to my Website -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi seo4quality với giá $3 USD / hour trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

I'm looking to hire someone to do white-hat only link-building for my website's main page. The site is www.sharingeconomycompanies.com. I also have an often-updated blog attached to the site. I'm looking to hire someone immediately that can start as soon as today. The goal will be only high PR links and focusing on quality. We'll set a weekly milestone each week and look to do a month or two long campaign.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online