Đã đóng

Build Links to my Website

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2849 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

we are a startup dealing with online sales of books. we want someone to build high quality links to our site

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online