Đã đóng

Build Links to my Website

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I have 10 written articles, I need 10 Business Blogs Websites for posting them.

All articles will have back links to Business Consultancy Company Website.

1. Freelancer have to find 10 good "white-listed" Business blogs with IPs from Europe or US

2. I have to check the chosen blogs for posting on this sites

3. Freelancer have to register, make article publicating, and provide link to posted content

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online