Build Links to my Website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

I have 10 written articles, I need 10 Business Blogs Websites for posting them.

All articles will have back links to Business Consultancy Company Website.

1. Freelancer have to find 10 good "white-listed" Business blogs with IPs from Europe or US

2. I have to check the chosen blogs for posting on this sites

3. Freelancer have to register, make article publicating, and provide link to posted content

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online