Đã đóng

Build Site Traffic Thru SEM PPC and Competitive Keyword / Website Analysis

Dự án này đã được trao cho dynamitewebsol với giá $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

SEM PPC Analysis and Google Adwords Setup

3 part project:

- Review multiple websites for SEO/SEM strength

- Determine Google adwords setup (keywords, ads)

- Set up Google adwords campaigns.

For each of two landing pages….

Analyze current SEM / SEO for BGT and main competitors. Create comparison document for BGT.

Create top x keywords and ad copy suggestions with understanding of likely per click $ rate, position, and # of clicks expected per X (day, week, ?)

After BGT takes #1 and #2 above and confirms what to set up….

Set up google adwords campaigns for approved keywords and ads, set up auto reporting notification to BGT to remind BGT to review how campaigns are running.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online