Đã đóng

Conseguir tráfico para mi web

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €14 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€12 - €18 EUR / hour
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

• Branded content y redacción comercial de posts

• Configuración de lead pages que captan la atención de la audiencia

• Gestión de palabras clave, etiquetas, titulares, imágenes

• Dominios, configuración URL, pagerank, sitemaps, plugins

• SEO y SEM

• Remarketing y Retargeting

• Campañas Display

• Planificación, estrategia y tácticas para promocionar y vender

• Analytics para las redes sociales

• Estudio del tráfico, flujo de páginas y complementos sociales

• ROI

• Marketing on-line

· Plataforma Ecommerce Magento

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online