Còn mở

Conseguir tráfico para mi web

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

We have a website that need seo optimization and updates on their google ranking.

Please, send private message for more information.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online