Đã hoàn thành

Conseguir tráfico y posicionamiento para mi (Sitio Web - Carro de Compras)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Sandiya với giá $470 ARS trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$150 - $450 ARS
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Necesitamos soporte para mejorar el "trafico y posicionamiento" para nuestro Sitio Web - (Carro de Compras). La idea es probar 3 días y evaluar si mejoro nuestro posicionamiento y el trafico. (Search Console - Google Analitiycs). Analizaremos las mejores ofertas

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online