Đã đóng

Crear/Gestionar una campaña de PPC

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6669 ARS.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$4000 - $12000 ARS
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Hola!

Estamos buscando gente que quiera trabajar de forma free lance y se especialice en Ads (Google y Facebook)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online