Đã hoàn thành

Create/Manage a PPC Campaign

Dự án này đã kết thúc thành công bởi IndyaInfo với giá R2010 ZAR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Web development and graphics design company requiring assistance with managing our adwords campaign. We require an increase in in our contacts coming from our website.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online