Đóng

Create/Manage a PPC Campaign

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $112 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I want you to setup the following Google Goals on my site.

1. An Event goal on [url removed, login to view] when someone clicks the “Get in Touch” button

2. An Event goal when someone opts into the email list

3. A Destination goal when someone visits [url removed, login to view] but doesn’t click the “Get in Touch” button

4. A Destination goal when someone visits [url removed, login to view] but doesn’t click through to the Contact Page

5. A Destination goal when someone visits [url removed, login to view] but doesn’t click through to the Contact Page

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online