Create/Manage a PPC Campaign

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $50 - $100 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Hi, we are looking for someone to do PPC for our company on Google, Bing, Facebook. We want people to fill form on our website which would result in Return on Investment on our website. We want somebody who can create (long tail keywords, cheap conversion) and then Facebook ads. If you can do good job then we can give you more business from other websites as well.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online