Đã đóng

Create/Manage a PPC Campaign

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $517 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$500 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

i'm looking to hire 2 people for a fixed rate of $500/month, One for Facebook Ads and one for Google Adwords - you need to be highly skilled, if you think you can do this on the fly and "Gain experience" don't even both to contact me.

This isn't a short job i'll be wanting to work with both people for a long time - If you feel you're up to the mark and excel in what you do then please feel free to contact me.

This is an interviewing process and nothing is guaranteed.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online