Create/Manage a PPC Campaign

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 47

Mô Tả Dự Án

i'm looking to hire 2 people for a fixed rate of $500/month, One for Facebook Ads and one for Google Adwords - you need to be highly skilled, if you think you can do this on the fly and "Gain experience" don't even both to contact me.

This isn't a short job i'll be wanting to work with both people for a long time - If you feel you're up to the mark and excel in what you do then please feel free to contact me.

This is an interviewing process and nothing is guaranteed.

Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online