Đã đóng

Create/Manage a PPC Campaign

Dự án này đã được trao cho academicintegrit với giá $250 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Create and manage for MAXIMUM amount of conversion a campaign that currently spends about CAD $10k.

You must have experience in generating leads for colocation, cloud, hybrid cloud and also another campaign in Voip for business ONLY. NO RESIDENTIAL.

I am looking at experienced people generating leads in the space of colocation and voip.

DO NOT apply if you do not have experience in the field described above.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online