Create/Manage a PPC Campaign and Google Adwords

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 53

Mô Tả Dự Án

I would like a specialist whose confident with PCC , Adwords to analyse my Adwords account and create and adjust the campaigns to maximise the performance.

Im also looking for someone to optimise my website for SEO to match my Adwords account and again maximise my results as my business relies heavily on this.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online