Đã đóng

Create/Manage a PPC Campaign and Google Adwords

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $410 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I would like a specialist whose confident with PCC , Adwords to analyse my Adwords account and create and adjust the campaigns to maximise the performance.

Im also looking for someone to optimise my website for SEO to match my Adwords account and again maximise my results as my business relies heavily on this.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online