Đã đóng

Create/Manage a Yahoo Adwords Campaign for me

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹53090 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I am looking for a Freelancer who can run and manage a Yahoo Adwords Campaign for me and bring more and more traffic to my site. Looking for expert who has prior experience of running Yahoo Adwords Campaign.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online