Create a PPC Campaign

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

I need someone to set up a Google ads campaign for a handyman website. localhandymancan.co.uk.

Tasks will include;

> Keyword research

> Setting up campaign

> Configuring mobile ads

> Facebook ads

We will be laser focused on a small local area, so experience with local seo will be beneficial.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online