Đã đóng

Create a PPC Campaign

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need someone to set up a Google ads campaign for a handyman website. localhandymancan.co.uk.

Tasks will include;

> Keyword research

> Setting up campaign

> Configuring mobile ads

> Facebook ads

We will be laser focused on a small local area, so experience with local seo will be beneficial.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online