Đã đóng

Erstellen/Managen einer PPC-Kampagne

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €169 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Bestehende Adwordskampagne optimieren,

Keywords und Anzeigentexte optimieren.

Gebotsanpassungen überprüfen und anpassen.

Klickrate anpassen.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online