Đã đóng

Expert Needed For Youtube Earning (long term)

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $64 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $100 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

PLEASE DON'T APPLY OUT OF MY BUDGET AND IF YOU HAVEN'T ANY PAST EXPERIENCE ON YOUTUBE EARNING.

I need Someone Who will Create a YouTube Chanel For Google ad-sense earning. Worker will manage Chanel creating, YouTube monetization, Content creating (any topic without adult and religion) and uploading, Manage Subscriber and viewer. Apply with your past experience. Starting With Low budget after my channel start earning your salary will increase and it will happen for long term job.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online