Đã đóng

Facebook ads & online marketing

Dự án này vừa được trao cho instaservpvtltd với giá $154 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Someone to create a marketing campaign, timeline, create ads, manage the ads, assisting with planning for a retreat (large ticket item).

Bonus if you can help create email automation.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online