Đã đóng

Facebook paid advertising expert

Dự án này vừa được trao cho smash3rz với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I'm offering a free weight loss app and want to advertise on Facebook. I'm looking for a creative person to help manage this campaign. This could become a long term. Advertising will be directed towards USA market. Let me know your response if you have marketed weight loss product through Facebook before.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online