Đã đóng

Find Good Deals! Newbies Welcome! 5* FEEDBACK GUARANTEED!

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹175 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hello Freelancers!

My Requirements:

I want you to go through e-Commerce sites in India and find me best deals across all categories.

My main focus is on those deals that catches viewers attention easily.

The products should be from B2C (Business to Consumers) viewpoint.

I need you to give me 10 links on a daily basis across various websites.

I am willing to pay INR 1 per link, so total INR 10 per day and INR 300 per month.

This contract will be for 1 month.

In your proposal send me links of atleast 5 offers/deals, only then I will consider your bid.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online