Find me some Leads

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

Hey,

I represent an organization which does this IT jobs (not just website/web app/mobile development, but also infrastructure management like web hosting, hosting management, cloud development and management and other new cool technologies.). I would like to get more business (local or international), any one interested.? I would be more interested in percentage payment, something like if you're able to crack a business, you would get a good percentage of total project cost.

Anyone up for this?

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online