Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $458 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Looking for Sales Team (Part-Time / Full-Time)

This is a commission job. No fixed salary so the more clients you find, the more you earn.

Essential Duties and Responsibilities include the following

- Create daily lead sources

- Develop leads from city and telephone directories, trade and professional association membership lists, and other public records

- Good Communication Skills

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online