Find me some Leads

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

Make a list of design companies with relevant contact info who creates design for websites. These companies should be from The Netherlands and Belgium. The contact person could be:

• CEO

• project manager

• sales manager

• director

• operational manager - operationeel manager

• managing director

• sales manager

Graphical Design Companies in The Netherlands and Belgium. Examples:

• - [url removed, login to view]

• - [url removed, login to view]

• - [url removed, login to view]

• - [url removed, login to view]

Search terms:

• - Conceptontwikkeling bedrijf

• - Visuele identiteit bedrijf

• - Grafisch design bedrijf

• - Visual design bedrijf

Not more then one lead per company.

Search terms - Company name, Website, Contact person, Title and E-mail address

Total 225 leads required (By 2/20/2017)

$0.1 per leads.

NOTE : Please find 1 contact for each from [url removed, login to view] and [url removed, login to view] as example, so that I can determine that you are good fit.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online