Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Make a list of design companies with relevant contact info who creates design for websites. These companies should be from The Netherlands and Belgium. The contact person could be:

• CEO

• project manager

• sales manager

• director

• operational manager - operationeel manager

• managing director

• sales manager

Graphical Design Companies in The Netherlands and Belgium. Examples:

• - [url removed, login to view]

• - [url removed, login to view]

• - [url removed, login to view]

• - [url removed, login to view]

Search terms:

• - Conceptontwikkeling bedrijf

• - Visuele identiteit bedrijf

• - Grafisch design bedrijf

• - Visual design bedrijf

Not more then one lead per company.

Search terms - Company name, Website, Contact person, Title and E-mail address

Total 225 leads required (By 2/20/2017)

$0.1 per leads.

NOTE : Please find 1 contact for each from [url removed, login to view] and [url removed, login to view] as example, so that I can determine that you are good fit.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online