Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹19308 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We have website serve in online loan application for bussiness loan, installment loan, personal loan, pay day loan legal . we need 100 leads ( lead mean online form submission for above mentioned loans by targeted audience USA GEO. Will pay $ 250 fix for 100 valid submissions.) Awaiting response. thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online