Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $363 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Currently, we have several campaigns in the Insurance, Credit repair and B2B vertical ready to be outsourced to call centers and even for online marketing. Each campaign has a different target market and is under the performance-based model, meaning pay per live transfer, per call, per lead generated. Please do not apply if you are an individual. Our company outsources to the BPO industry or to online advertising agencies.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online