Find me some Leads

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

Currently, we have several campaigns in the Insurance, Credit repair and B2B vertical ready to be outsourced to call centers and even for online marketing. Each campaign has a different target market and is under the performance-based model, meaning pay per live transfer, per call, per lead generated. Please do not apply if you are an individual. Our company outsources to the BPO industry or to online advertising agencies.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online