Còn mở

Find me some Leads

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là €3927 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€3000 - €5000 EUR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I need you toprovide me with clients who want to buy seo for their business/website

You simply would refer them to me and if they bought my seo service you would get a commission of each sale

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online