Đã đóng

Generate WAN network by using Matlab (Nodes,Edges)

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹4976 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Hi there,

I want to implement a network by using Matlab and then optimize the min latency.

I wanna generate almost 40 nodes and edges in WAN network and then propose a new algorithm to optimize this network

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online