Đã đóng

Get Traffic to my Website

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $113 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

We need someone to automate our Massplanner platform that we have purchased.

We are looking to create 20 new social media accounts on our mass planner and we are going to purchase the proxies. You have to have experience in setting up Massplanner and success in automating the platform effectively.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online