Đã đóng

Get Traffic to my Website

Dự án này đã nhận được 106 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $112 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
106
Mô tả dự án

Existing website, will need to have SEO built, to improve visibility on search engines, and first page on google. The company will need to have full access, to view and make changes to SEO. website is: [url removed, login to view]

Please review site before quoting.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online