Đã đóng

Get Traffic to my Website

Dự án này đã nhận được 106 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $347 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
106
Mô tả dự án

Looking for professional team to do Search Engine Optimization (SEO) project for my newly developed website [url removed, login to view] and www.hilitelaundry.com. This is local business, so SEO is only within city limit. Key words search in Vancouver, Bc:

Alteration Service

Alteration Services

Alterations

Coin Laundry

Dress Alterations

Dry Cleaner

Dry Cleaners

Dry Cleaning

Dry Cleaning Services

Laundromat

Laundromats

Laundry Service

Laundry Services

Suit Alterations

SEO services must include:

● On Page Optimization (Meta​ tag, [url removed, login to view], sitemap, content)

● Off Page Optimization (Link building for Backlinks)

Content Marketing (Article, Blog, Press Release Marketing & Forums Posting)

● Article Marketing

● Blog Marketing

● Press Release Syndication & Promotion

● Forum Posting &​ Promotion

SMM (Social Media Marketing)

● Facebook

● Twitter

● Google+

● Youtube

● Linkedin

● Stumbleupon

● Pinterest

● Tumblr

● Instagram

Video Marketing (we will prepare Digital Video ​Ads​ to promote on the below main sites)

● YouTube (Youtube Share and Promotion)

● Dailymotion

● Vimeo

Must provide weekly updates of all work done. This is 6 months on going project.

All white label techniques.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online