Đã đóng

Get Traffic to my Website

Dự án này đã được trao cho chetanfly với giá ₹600 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need an Indian freelancer seo. Who can help me to bring to indian traffic to my website. and guide me to improve seo for my site.

Though,my website is not big enough. I will prefer freelancer with less amount money.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online