Đã đóng

Get Traffic to my Website

Dự án này đã nhận được 91 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $318 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

Hi all freelancer,

it is not project. I just want to get help from someone here who has experiences with googlebot,indexing and protecting website from blacklisting by google.

I have one website, it is on top 1st list on google. but now it is blacklisting by google. I dont want to block googlebot, so i want to be on top 1st on google and also i want to protect my website from blacklisting. How can i do it? is there any way to do it with my requirement? Please give me some advice.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online