Đã đóng

Get Traffic to my Website

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I am in the moving business long distance moving and I am looking for someone to build a campaign for me in where I can generate my own leads that I can market our service. The leads I have now are bought on a daily basis at a premium rate so I am looking to

create a few sites and then direct traffic to those sites when people search movers or long distance moving so I can generate my own leads.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online